Smart investering genom utbildning och säkerhet

Vi bygger våra affärer på ärlighet. För att du ska uppleva en trygg affär och bli nöjd med din investering krävs det att vi förstår ditt verkliga behov. Vi lyssnar, ställer frågor och är noga med att förklara vilka begränsningar vi ser. Det är så vi bygger starka och långsiktiga relationer med våra kunder. 

Vi lägger stor vikt på säkerhet – maskinsäkerhet, säkert användande och en säker affär. Vårt mål är att utbilda dig i hur maskinen fungerar och visa hur du använder våra maskiner på ett säkert vis. Allt för att du ska få största möjliga glädje av din investering. Vi vill att du ska känna kontroll över processen, förståelse för värdet och att nästa steg känns tydligt och naturligt. 

Utbildning

Att förstå alla tekniska detaljer för dig som är ny kan vara svårt. Därför utbildar vi självklart våra kunder i hur våra maskiner fungerar med hänsyn till säkerhetstänk och användaren. Vi översätter krångliga tekniska detaljer till klarspråk och vägleder vi dig under hela processen. Allt för att du ska få en trygg affär och uppfyller alla lagkrav för säker användning.

Säkerhet

Det som genomsyrar vår verksamhet är vårt noggranna säkerhetstänk. Vi arbetar för en nollvision med arbets- olyckor kopplade till maskiner inom CNC, Gravyr och Laser. Vi tummar inte på regler och säkerställer att du får en kvalitetsprodukt utrustad med all nödvändig säkerhet. För att ge dig den bästa användarupplevelsen visar vi gärna hur maskinen fungerar i vår demohall.

CE-märkning

En stor del av Indukta Technologies säkerhetsarbete är kopplat till att våra produkter uppfyller CE-märkning. Det är vår kvalitetsstämpel och visar att vi strävar mot önskade resultat inom en maskinsäker framtid. Vårt minimumkrav är alltid svensk standard och vi arbetar aktivt med kvalitetskontroller av våra produkter